• عنوان محصول : پاورپوینت تکریم ارباب رجوع در سازمانهای دولتی


  • عکس محصول


img-placeholder

توضیحات بیشتر

Øتعدد مراجعه براي دريافت خدمت مشخص

Øعدم اطلاع رساني مناسب به مراجعين

Øوجود تبعيض در ارائه خدمات (بدليل سفارش و توصيه)

Øعدم پاسخگويي مناسب به شكايات مراجعين

Øعدم مستندسازي نحوه ارائه خدمات (در اغلب موارد)

Øبهره گيري از روش هاي سنتي انجام كار و عدم توجه به اصلاح و بهبود روش هاي انجام كار

Øبرخوردهاي نامناسب و غيرمشفقانه


برای ثبت نظر حتما باید وارد سایت شوید
برسی اصالت کالا