• عنوان محصول : پاورپوینت سلامت سازمانی


  • عکس محصول


img-placeholder

توضیحات بیشتر

امروزه شرط بقاي هر سيستم سازماني، توجه عميق و كافي نمودن به نيروهاي انساني موجوددر سازمان و تلاش براي پديد آوردن زمينه ارزشي با عنوان ((كارمندان ما ارزشمندترين دارايي ما هستند))مدنظر است. براي مديران تلاش براي تأمين سلامت سازمان، حفظ و ارتقاي سطح آن، نسبت به ساير فعاليت ها و وظايفي كه برعهده دارند در اولويت قرار دارد، اما متاسفانه ابعاد سلامت سازماني و اهميت و نقش آن به منزله ي يك اصل تعيين كننده اثربخش، مفهوم ناشناخته اي است و به همين علت بيشتر افرادي كه در يك موقعيت نابهنجارمديريتي مانند كم كاري، غيبت، تقاضاي متعدد براي انتقال به سازمان هاي ديگر، كيفيت پايين و... قرار مي گيرند، سعي بر آن دارند تا با دستكاري يا فشار به كاركنان اين وضع را سروسامان بخشند، غافل از اين كه مشكل جاي ديگري است و راه حل آن در چيز ديگري است. فهم وضع سلامت سازمان مي تواند ما را در انتخاب و گزينش روش هاي مديريتي مناسب براي اثربخشي آن ياري كند


برای ثبت نظر حتما باید وارد سایت شوید
برسی اصالت کالا